Stichting Met Heel Mijn Hart

Stichting Met Heel Mijn Hart is opgericht op 24 juni 2011 in de periode dat de vereniging FC Den Bosch is omgezet in een naamloze vennootschap (nv). Dit is op 30 juni 2011 gebeurd. Met Heel Mijn Hart bezit bijna 60% van de aandelen van FC Den Bosch nv en is zo een belangrijke partij voor de Raad van Commissarissen en het management van FC Den Bosch nv. Met Heel Mijn Hart heeft 3 personen gevraagd om deel uit te maken als commissaris in de Raad van Commissarissen van FC Den Bosch nv. Op deze manier heeft Het Heel Mijn Hart een controlerende en toezichthoudende uitdaging.

Het bestuur van Met Heel Mijn Hart heeft recent in een nieuw opgesteld plan de ambitie uitgesproken om “de club terug te brengen bij het volk!”. Wij willen heel graag, dat iedereen in (de regio) ’s-Hertogenbosch, die de sport en het voetbal in het algemeen en FC Den Bosch in het bijzonder een warm hart toedraagt, weer graag in stadion De Vliert komt. Die ook heel graag zijn of haar sportieve steentje wil bijdragen om de sportieve uitdagingen helpen te realiseren. Ook wij willen graag meehelpen aan een nieuw, fris, succesvol en springlevend FC Den Bosch.

Wat de club wil, sluiten wij ons volledig bij aan:
• Duurzaamheid: bouwen aan de toekomst
• Integriteit: vertrouwen en respect
• Transparantie: kwetsbaarheid, beeldvorming en communicatie
• Herkenbaarheid: Bourgondisch, op niveau, familie en de stad
• Onderscheidenheid: place to be, innovatief
• Saamhorigheid: gemeenschappelijk, maatschappelijk

Net als de club is natuurlijk ook ons doel: FC Den Bosch, daar wil ik zijn!